Tältä sivulta löydät apua asumiseen liittyvissä yleisessä kysymyksissä. 

Sinua voi askarruttaa esimerkiksi voitko vuokrata asuntoasi eteenpäin? Mitä teen, jos remonttikärpänen puraisee tai entä jos asukkaiden määrä asunnossa muuttuu?

Tietoa lemmikeistä, tupakoinnista sekä yleisistä muuttamisen yhteydessä askarruttavista kysymyksistä löydät Muuttaminen-sivulta. Jos et löydä etsimääsi vastausta sivuilta, ole yhteydessä asiakaspalveluumme.

Asukkaan palvelut

Pyrimme hyödyntämään sähköistä ympäristöä toiminnassamme. Vuokrasopimus voidaan allekirjoittaa sähköisesti ajasta ja paikasta riippumatta. Asukkaanamme sinulla on käytettävissäsi sähköinen palvelu, josta löydät keskeisimmät asuntoosi liittyvät lisätiedot ja dokumentit kuten esimerkiksi kodinkoneiden ohjekirjat. 

Asunnon ali- tai jälleenvuokraaminen, Airbnb

Voit luovuttaa maksua vastaan enintään puolet vuokraamastasi asunnosta toisen henkilön käyttöön ilman vuokranantajan lupaa. Tällöin puhutaan alivuokraamisesta. Huomaathan, että tästä ei voi aiheutua haittaa asunnolle tai naapureille, ja vastuu asunnosta säilyy päävuokralaisella eli sinulla. Ilmoitathan myös aina alivuokraamisesta meille, jotta vesimaksu voidaan kohdistaa oikein ja huoneiston asukkaat tulevat oikein kirjatuksi talonkirjaan. 

Sen sijaan et voi jälleenvuokrata koko asuntoasi edelleen toiselle henkilölle ilman vuokranantajan lupaa. Tämä koskee myös lyhytaikaista vuokrausta eli esim. Airbnb:tä. Vuokrasopimuksen vastainen asunnon käyttö voi johtaa vuokrasopimuksen purkamiseen.

Sinulla on kuitenkin painavasta syystä oikeus luovuttaa koko vuokraamasi asunnon hallinta toiselle henkilölle väliaikaisesti enintään kahden vuoden ajaksi. Painavaksi katsottava syy voi olla esimerkiksi asepalvelus, vakava sairaus tai muutto toiselle paikkakunnalle opintojen vuoksi. Vuokraoikeutta ei voi luovuttaa edelleen henkilölle, jonka voidaan jo etukäteen katsoa olevan mahdoton suoriutua asunnon hoitamiseen kuuluvista velvoitteista. Lisäksi on hyvä muistaa, että vastuu asunnosta ja vuokranmaksusta säilyy kuitenkin aina sinulla. Sinun tulee ilmoittaa vuokraoikeuden edelleen luovuttamisesta meille kirjallisesti vähintään kuukautta ennen huoneiston väliaikaista luovutusta. Ilmoituksesta on käytävä ilmi mistä syystä ja kenelle asunto edelleenluovutetaan.

Asukkaiden henkilöllisyyden tai määrän muuttuessa

Asunnossa asuvien henkilöiden lukumäärän muutoksesta tulee aina ilmoittaa huoltoyhtiöön (Tulo-/lähtöilmoitus) sekä meille, vuokranantajalle. Kaikissa tapauksissa henkilömuutokset eivät kuitenkaan vaikuta vuokrasopimukseen.

Lisäasukkaiden muuttaessa asuntoon tai perheen väkiluvun kasvaessa, ei vuokrasopimusta tarvitse välttämättä aina uusia. Jos vuokrasopimus halutaan kuitenkin myös uuden asukkaan nimelle esim. vastuukysymysten tai asumistuen vuoksi, tulee laatia uusi sopimus.

Kun asunnosta muuttaa pois henkilöitä, muistakaa tehdä lähtöilmoitus huoltoyhtiöön sekä meille. Jos asunnosta muuttaa pois henkilö, joka on vuokrasopimuksen osapuoli, tulee vuokrasopimus irtisanoa poismuuttavan henkilön osalta ja siirtää sopimus asumaan jäävän osapuolen nimiin. Muutoin poismuuttanut henkilö vastaa edelleen yhteisvastuullisesti asunnon vuokraamiseen liittyvistä velvoitteista yhdessä asuntoon jäävän osapuolen kanssa. Huomaathan, että takuuvuokra on aina huoneistokohtainen, joten se palautetaan vasta asunnon vapautuessa kokonaan.

Asunnon hoitaminen ja vastuunjako

Hyvin hoidetussa kodissa on mukava asua. Huolehdithan siis asunnon kunnosta ja siisteydestä huolellisesti. Jos huomaat asunnossa puutteita tai vikoja, ole yhteydessä asiakaspalveluumme, niin arvioimme korjaustarpeen ja korjaamme kotisi kuntoon. 

Joissain asioissa voit itsekin olla suoraan yhteydessä talon asioista vastaavaan huoltoyhtiöön, jotta korjaustarveilmoitus saataisiin nopeasti eteenpäin, ja pääset itse sopimaan sinulle sopivasta ajankohdasta huoneistossa käynnin suhteen. Huoltoon voit olla yhteydessä jos esimerkiksi huomaat hanan tai wc-istuimen vuotavan, sinulla on ongelmia lämmityksen kanssa tms. Isommat ongelmat tulee silti aina muistaa ilmoittaa myös meille. 

Välitöntä vahinkoa aiheuttavien asioiden osalta tulee heti ryhtyä toimenpiteisiin ja yrittää estää tai rajata vahinko. Esim. vesivuototilanteissa ota heti yhteys huoltoon saadaksesi välitöntä apua ja toimintaohjeet sekä ilmoita asiasta sen jälkeen meille. 

Joskus voi olla vaikea hahmottaa, kenelle vastuu kunnossapidosta tai korjauksesta lain mukaan kuuluisi. Vuokralaiselle, vuokranantajalle vai taloyhtiölle. Vastuunjakotaulukosta voit tarkastaa, kuuluuko asia sinun vastuullesi. Epäselvissä asioissa voit aina kysyä asiaa asiakaspalvelustamme.

Asunnon remontoiminen ja sisustaminen

Meille on tärkeää, että voit asua turvallisessa ja miellyttävässä kodissa. Jos huomaat asunnossa korjattavia pintoja tai vikoja asuntoon kuuluvissa kalusteissa, ole yhteydessä asiakaspalveluumme, niin arvioimme korjaustarpeen ja korjaamme kotisi kuntoon.

Asuntoa ei voi alkaa remontoida omatoimisesti. Kysythän siis aina asiasta ensin asiakaspalvelustamme, jos sinulla on muutostoiveita asunnon värimaailman tai materiaalien suhteen. Arvioimme muutosmahdollisuuksia aina tapauskohtaisesti, ja sovimme kanssasi tarkemmin tehtävästä työstä, työn suorittajasta ja kustannusten jaosta.

Autopaikat

Joissain asunnoissamme on mahdollisuus vuokrata autopaikka. Autopaikat vuokrataan aina erillisellä sopimuksella. Voit tiedustella vapaita autopaikkoja suoraan meiltä [email protected].

Huomioithan, että taloyhtiön mahdolliset vieraspaikat on tarkoitettu ainoastaan vieraille, eikä jatkuvaan pysäköintiin. Pelastustiet on aina jätettävä vapaiksi lyhyenkin pysäköinnin ajaksi, eikä pysäköidä saa muualle kuin erikseen merkityille paikoille.

Avaimet

Saat vuokrakotisi avaimet hallintaasi, kun vuokrasopimus on allekirjoitettu ja vakuus maksettu. Ota mukaan henkilöllisyystodistus avaimia noutaessasi. Avaimet luovutetaan vain sopimuksen osapuolelle.

Asukkaalle luovutettujen avainten määrän kirjaamiseen suhtaudutaan vakavasti. Asuntoon ei milloinkaan saa olla avaimia sellaisella henkilöllä, jolla ei ole oikeutta päästä asuntoon.

Säilytä avaimia huolellisesti. Jos avain katoaa, ota heti yhteyttä isännöitsijään ja meihin. Tämä on tärkeää omasi sekä talon muiden asukkaiden turvallisuuden vuoksi. Poismuuttaessasi tarkastamme, että avaimia palautetaan yhtä monta, kuin niitä on sinulle luovutettu. Seuraavan asukkaan täytyy voida muuttaa asumaan turvallisin mielin. Avainten kadotessa tai puuttuessa poismuuton yhteydessä ovet sarjoitetaan ja kustannukset peritään vuokralaiselta.

Jos tarvitset lisäavaimia asuntoosi ole yhteydessä meihin, niin selvitämme asiaa tapauskohtaisesti.

Halutessasi voit pääsääntöisesti asennuttaa oveen turvalukon omalla kustannuksellasi. Lukko on jätettävä paikoilleen ja mahdolliset avaimet luovutettava, kun muutat asunnosta pois. Emme hyvitä lukon asennuksesta aiheutuvia kuluja. Ole yhteydessä meihin ennen lukon asentamista. 

Järjestyssäännöt

Taloyhtiöissä laaditaan yleiset järjestyssäännöt, joita kaikkien talon asukkaiden tulee noudattaa. Järjestyssääntöjen tarkoituksena on taata kaikille oikeus viihtyisään ja rauhalliseen kotiin, jossa arki sujuu naapurien kesken ilman ongelmia. 

Jos sinulle aiheutuu ongelmia järjestyshäiriöistä toisten asukkaiden taholta ole yhteydessä asiakaspalveluumme. Selvitä yhteydenotossasi omat yhteystietosi sekä kirjaa tarkempi selostus tapahtuneesta järjestyshäiriöstä. Kuka tai ketkä häiriötä ovat aiheuttaneet? Millaisesta häiriöstä on ollut kyse? Milloin häiriöitä on ollut esim. Viikonloppuisin klo 24.00 aikaan.. Ovatko häiriöt olleet toistuvia? Kun saamme yksilöityä tietoa ongelmasta, voimme viedä asiaa paremmin eteenpäin taloyhtiössä. 

Jätehuolto ja lajittelu

Taloyhtiöissä on jätepisteet, joissa tyypillisimmin on erilliset keräysastiat eri jätetyypeille kuten biojätteelle, paperille, pahveille, metallille ja muoville. Se helpottaa kierrättämistä. Lajittelemalla jätteesi autat ympäristöämme ja mahdollistat materiaalien uudelleen hyödyntämisen. Esimerkiksi Lounais-Suomen jätehuolto Oy tarjoaa lisätietoa kierrättämisestä ja jätteiden hyödyntämisestä sekä kattavan oppaan jätteiden lajitteluun, mikäli eri jätteiden oikea sijoituspaikka jää askarruttamaan.

Huomaathan, että taloyhtiön jätepisteisiin voi jättää vain sinne kuuluvia jätteitä. Erikoisemmat jätteet kuten sähkö- tai elektroniikkaromu on vietävä niille kuuluviin keräyspisteisiin. Mikäli huomaat ongelmia jätehuollossa tai jätepisteissä, voit olla yhteydessä taloyhtiön huoltoyhtiöön. Huoltoyhtiön yhteystiedot löydät sivuiltamme Taloyhtiön tiedoista.

Ongelmatilanteet

Olemme yrittäneet koota näille sivuille sinua auttavaa tietoa erilaisissa asumiseen liittyvissä kysymyksissä. Jos et löydä sivuilta vastausta etsimääsi ongelmaan, voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme. Akuuteissa ongelmatilanteissa esimerkiksi avaimien katoamisen tai asunnolle välitöntä vahinkoa aiheuttavien vahinkotilanteiden kuten vesivuotojen tms. yhteydessä ole aina heti yhteydessä taloyhtiön huoltoyhtiöön. Huoltoyhtiö päivystää juuri tällaisia tapauksia varten. Muista aina ilmoittaa mahdollisista ongelmista myös meille.

Pelastussuunnitelma ja paloturvallisuus

Kaikkiin taloyhtiöihin on laadittu pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelmasta löydät tietoa siitä, miten sinun tulee toimia hätätilanteessa. 

Tutustu pelastussuunnitelmaan huolellisesti. Muista myös aina pitää omalta osaltasi huolta siitä, että poistumis- ja pelastustiet säilyvät esteettöminä ja palo-ovet suljettuina. Ethän siis vie esteitä tai säilytä tavaroitasi poistumisreiteillä tai pysäköi autoasi pelastustielle.

Palovaroitin on lain mukaan pakollinen varuste asunnoissa, ja vastuu varoittimesta ja sen toimivuuden varmistamisesta on asunnon haltijalla eli vuokralaisella. Huomioithan, että asunnossa jokaista kerroksen alkavaa 60 m² kohden on oltava vähintään yksi palovaroitin. Palovaroitin tulee aina asentaa siten, että se on katossa keskeisellä sijainnilla, johon mahdollinen savu pääsee vapaasti kulkemaan. Lisävinkkejä paloturvallisuudesta löydät esimerkiksi Varsinais-Suomen Pelastuslaitoksen Paloturvallisuusoppaasta.

Sisäilma ja huoneiston lämpötila 

Raikkaassa kodissa on hyvä asua. Kohteissamme ilmanvaihto on tyypillisesti toteutettu huoneistokohtaisella lämmön talteenotolla varustetulla tulo- ja poistoilmajärjestelmällä. Poistoilmaventtiileiden kautta huoneistosta poistuu sisällä kiertänyt ilma, ja uusi raikas korvausilma virtaa huoneistoon koneellisesti avustettuna. On sisäilman kannalta tärkeää, ettet itse säädä tai tuki poistoilmaventtiileitä tai ilmanvaihtokonetta, vaan annat taloyhtiön huoltoyhtiön tarkastaa järjestelmän toiminta mahdollisissa ongelmatilanteissa. Väärin säädetty ilmanvaihtojärjestelmä voi johtaa tunkkaiseen sisäilmaan, mutta myös jopa ongelmiin asunnon rakenteissa.

Yleisesti suositeltu miellyttävä huonelämpötila on + 20–22°C. Makuuhuoneissa lämpötila voi olla aavistuksen matalampi. Huomaathan, että mittaus tulee tehdä keskeltä huonetilaa, ei ikkunoiden tai ulkoseinien välittömästä läheisyydestä. 

Huoneistokohtaista lämpötilaa säädetään termostaattien avulla. Termostaatti osaa ylläpitää säädettyä lämpötilaa välillä lämmittämällä tai lopettamalla lämmön tuoton, jos huoneilmaa tulee viilentää. Toimiakseen oikein, termostaatti ei saa olla peitettynä, vaan ilman tulee päästä kiertämään sen ympärillä vapaasti. Jos sinulla on ongelmia patteriventtiilien tai lattialämmityksen kanssa tai huoneiston lämpötila on jatkuvasti liian kylmä tai kuuma, eikä termostaattien säätäminen auta asiaa, ota yhteyttä taloyhtiön huoltoyhtiöön. Huoltoyhtiön yhteystiedot löydät sivuiltamme Taloyhtiön tiedoista.

On tärkeää, että kylpyhuoneisiin asennettu lattialämmitys pidetään aina päällä, koska tällöin kylpyhuone kuivuu paremmin, ja se edesauttaa kosteusvaurioiden ehkäisemisessä.

Hyvää lisätietoa energiansäästämisestä kodin teknisissä asioissa löydät esimerkiksi Motivan (Valtion kestävän kehityksen yhtiö) Hyvä arki kotona -sivuilta.

Vuokranmaksu ja eräpäivä

Emme lähetä asukkaillemme kuukausittaista erillistä vuokralaskua, vaan saat vuokrasuhteesi alkaessa vuokranmaksua varten vuokramaksuerittelyn. Uusi erittely toimitetaan sinulle vuosittain. Erittelyssä on esitetty vuokran määrä, eräpäivät, viitenumero sekä tilinumero, jolle vuokra tulee maksaa. Muista aina käyttää samaa erittelyssä mainittua viitenumeroa, jotta vuokramaksu kohdistuu oikein.

Uusi vuokraerittely lähetetään tietojen muuttuessa. Säilytä saamasi vuokraerittely huolellisesti. 

Lähtökohtaisesti vuokranmaksun eräpäivä on joka kuun toinen päivä, mutta varmista aina eräpäivä saamastasi vuokramaksuerittelystä. Viivästykset vuokranmaksussa veloitamme viivästyskorkolain mukaisesti.

Jos sinulla on tarvetta maksupäivän muutokseen, ole hyvissä ajoin yhteydessä niin katsomme asiaa tapauskohtaisesti.