Avaamalla tämän verkkosivuston sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Kaikki tämän sivuston sisältämä aineisto toimitetaan sellaisenaan sitoumuksetta. Litu Oy ei vastaa sivujen sisällöstä, oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta. Asuntojen esittelyssä voidaan käyttää havainnekuvia, jotka eivät ole kyseisestä asunnosta. Asuntojen pohjakuvat ovat ohjeellisia, eivätkä välttämättä oikeassa mittakaavassa.

Litu Oy ei vastaa sivuston, sivuston sisältämän aineiston tai sen sisältämien palveluiden käyttämisestä, toimimisesta tai toimimattomuudesta aiheutuvasta vahingosta tai niiden käyttäjälle aiheuttamista tietoturvariskeistä. Hakemus vuokra-asunnosta ei ole sopimus, eikä Litu Oy ole sitoutunut valitsemaan sinua asukkaaksi hakemaasi asuntoon. Vuokrasopimus solmitaan erikseen Litu Oy:n määrittelemän prosessin kautta.

Litu Oy pidättää oikeuden tehdä milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta muutoksia tämän sivuston aineistoon, estää pääsyn niille tai lopettaa www-palvelun. Litu Oy voi milloin tahansa muuttaa ehtoja päivittämällä nämä käyttöehdot.

Kaikki tämän sivuston sisältämä aineisto ja ohjelmistot ovat Litu Oy:n, sen alihankkijan tai toimittajan omaisuutta. Kyseinen aineisto on tekijänoikeuslainsäädännön suojaamaa.

Aineistoa ei saa muokata, kopioida tai jakaa kaupalliseen tarkoitukseen ilman erillistä lupaa Litu Oy:ltä. Julkisia tiedotteita ja Litu Oy:n ajankohtaisia ilmoituksia saa jakaa, jolloin lähde tulee ilmoittaa.

Vuokra-asuntohakemuksen jättäminen sivustojen kautta tai Litu Oy:n palveluun kirjautuminen edellyttävät henkilötietojen antamista. Henkilötiedot tallentuvat osaksi Litu Oy:n asiakasrekisteriä, jota hyödynnetään asiakassuhteen ylläpitoon ja sen edellyttämiin toimiin. Henkilötietoja kerätään käyttäjiltä käyttäjien suostumuksella. Lisätietoja rekisterin sisällöstä ja tietojen käyttämisestä sekä jakamisesta löydät Litu Oy:n Asiakasrekisterin Tietosuojaselosteesta.

Palvelun käyttäjä on vastuussa käyttäjäkohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanansa huolellisesta salassapidosta, sekä vastuussa tunnuksella tapahtuneesta käytöstä. Käyttäjä voi olla korvausvelvollinen Litu Oy:lle tai sen toimittajalle, mikäli käyttäjän tunnuksella on aiheutettu vahinkoa Litu Oy:lle tai sen toimittajalle.

Sivusto voi sisältää linkkejä ulkopuolisiin järjestelmiin tai ulkopuolisille sivuille. Litu Oy ei vastaa näiden sivujen sisällöstä, keräämästä tiedosta eikä toiminnasta. Siirtyessäsi muille sivuille, sovelletaan kyseisen sivuston omia käyttöehtoja.

Kävijän tietokoneelle voidaan siirtää ns. evästeitä ("cookies"). Lue lisää evästeistä Evästeet-sivulta.

Verkkosivuille siirtämäsi tai sen kautta lähettämäsi materiaali on tekijänoikeuksista vapaata aineistoa. Litu Oy:llä on oikeus kopioida, julkaista, jakaa ja muulla tavoin käyttää aineistoa mihin tahansa kaupallisiin tai ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Käyttäjä ei saa lähettää tai siirtää tälle sivustolle mitään uhkaavaa, herjaavaa, halventavaa, epäsiveellistä tai muuta lainvastaista aineistoa. Käyttäjän tulee vastata siitä, että aineisto ei sisällä viruksia tai muita tietoturvaa uhkaavia ominaisuuksia ja käyttäjällä on oikeus jakaa aineistoa.

Nämä käyttöehdot on viimeksi tarkistettu 11.2.2020.

Jos jokin näistä ehdoista havaitaan laittomaksi tai mitättömäksi, se ei vaikuta muiden ehtojen kelpoisuuteen ja voimassa oloon tai haittaa näitä.