Vuositarkastus uudiskohteissa

Lituasunnoilla olemme hankkineet kohteita omistukseemme uudisrakentamisen kautta. Haluamme varmistaa, että asuntomme ovat hyvässä kunnossa, eikä asukkailla ole odotettavissa peruskorjauksista koituvia haittoja.

Uuden asunnon valmistuessa, kohde tarkastetaan yhdessä rakentajan ja ostajan toimesta, jotta voidaan varmistua kaiken olevan kunnossa. Siitä huolimatta ongelmia voi paljastua pienen ajan kuluessa rakennuksen valmistumisesta. Materiaalit elävät, ja johonkin kalusteeseen tai vaikkapa laattaan voikin ilmestyä epätoivottava halkeama. Yhtälailla myös lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmät saavat varmistuksen toiminnastaan vasta kun tietoa alkaa kertyä käytännössä.

Asuntokauppalaki edellyttää, että uudiskohteen myyjä järjestää 12-15 kk kuluttua kohteen valmistumisesta vuositarkastuksen. Vuositarkastus järjestetään siksi, että asunnoissa ja kiinteistössä havaitut virheet voidaan todeta ja korjata. Rakentajalla on vastuu rakentamastaan kohteesta.

Asukkaalle vuositarkastuksen ajankohta näkyy pyyntöinä ilmoittaa asunnoissa ilmitulleista ongelmista. Asukas on oman kotinsa paras asiantuntija ja siksi tärkeä henkilö raportoimaan korjausta edellyttävistä asioista. Jos asut uudiskohteessamme, voit odottaa pyyntöä asunnon tarkastamisesta noin vuoden kuluttua asunnon valmistumisesta. 

Uudessa asunnossa ei silti kannata odottaa virheen raportoinnin kanssa vuositarkastukseen asti, vaan huomioista kannattaa ottaa yhteyttä heti kun asiaa alkaa vaivata mieltä.